Щоб урок був цікавий...

Тема уроку. Прихід до влади в Італії Беніто Муссоліні
Мета уроку:
Ø визначити та порівняти наслідки  Першої світової війни для  Італії, з’ясувати причини підтримки диктаторського шляху розвитку країни  серед населення, дати характеристику історичній особі - Б. Муссоліні, презентуючи основні  віхи  його біографії;
Ø ознайомити з основними  етапами  приходу фашистів до влади , з рисами фашизму , як суспільно – політичного явища; описати прояви фашизації країни;
Ø визначити на карті результати територіальних  змін в Італії;
Ø проаналізувати  шляхи подолання проявів світової економічної кризи в Італії у 30-х рр. ХХ ст.;
Ø визначити  можливі варіанти державного регулювання соціально-економічних процесів, ідейних засад  і соціальну базу італійського фашизму ;
Ø розвивати загальні та предметні компетенції учнів;
Ø ознайомити учнів  з новими поняттями та термінами;
Ø виховувати розуміння цінності основних природних прав людини та повагу до них, формувати в учнів розуміння небезпеки фашизму.
Обладнання: атласи, підручники, мультимедійний проектор, презентація PPT, відеоролики
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань
Хід уроку
І. Організаційна частина
ІІ. Актуалізація опорних знань 
Вправа «Асоціативний кущ». 
Поняття фашизм.Аналогічно будуємо асоціативний кущ із поняттям демократія.
Питання для учнів
Використовуючи  дані зображення знайдіть спільні, якщо є  та відмінні риси між демократією та фашизмом
Робота з картою .  Покажіть, які землі були приєднанні до Італії після Першої світової війни. Один учень працює з картою біля дошки, інші – з атласами.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Вправа   «Коло ідей»
1.     Визначте суб’єктивні  та об’єктивні чинники виникнення тоталітаризму. Обґрунтуйте відповіді.
2.     Чи була створена належна соціальна база для встановлення тоталітаризму у Німеччині та Італії?
Порада: даний метод є ефективним щодо вирішення гострих суперечливих питань і корисним для створення списку ідей. Цей метод дозволяє залучити усіх учнів до дискусії. Він добрий, коли відбувається загальне обговорення питання .  Але вправу слід проводити чітко, лаконічно і уважно фіксувати відповіді учнів. Як правило, викладач підводить підсумки даної діяльності.
IV. Вивчення нового матеріалу
Даний етап проходить у формі активної бесіди
Вступне слово викладача.
1.     Італія після Першої світової війни
Викладач демонструє учням таблицю і разом з ними дає характеристику становища Італії після війни
Позитивні
Негативні
Приєднання Південного Тиролю і порту Трієст.
Людські втрати склали 635 тис. загиблих, 1 млн. поранених і понад 1,5 млн. полонених
Зростання обсягів воєнної промисловості
Видатки на війну досягнули третини національного багатства
Внутрішній державний борг склав 49, 9 млрд. лір, зовнішній борг склав 19, 2 млрд.лір
Низький рівень життя населення

Італія була середньорозвинутою країною Європи. Участь у Першій світовій війні коштувала їй дуже дорого: 700 тис. загиблих, 450 тис. інвалідів, 1 млн. поранених, країна втратила третину національного багатства. Після поразки біля Капоретто в жовтні 1917 р. вона опинилась на межі повної катастрофи і тільки допомога військ Антанти врятувала Італію. Країна вступила в тривалий кризовий період. Відносно слабка італійська економіка лише за рахунок перенапруження витримала фінансові затрати, пов'язані з війною. Державний борг Італії за 1916-1919 рр. збільшився з 16 млрд до 50 млрд лір. До проблем 400-тисячної армії безробітних долучилася проблема працевлаштування демобілізованих солдатів та офіцерів.  Італія з аграрної країни перетворилася на аграрно-індустріальну (набули розвитку металургійна, машинобудівна та хімічна галузі промисловості; з’явилися й зміцніли свої позиції завдяки державним кредитам такі гіганти, як «Ансальдо», «Ільва», «Фіат», «Бреда»). Наслідки війни загострили соціальне протистояння. Протягом 1918-1920 рр. відбулося понад 4 тис. страйків, під час яких ставилися вимоги підвищення заробітної плати, запровадження 8-годинного робочого дня, розширення  профспілкових прав.
 Отже, надії італійців на те, що мир принесе полегшення, не виправдались. Великі держави, оцінюючи внесок Італії у війну як занадто низький, не дотримали свого слова (таємна угода про передачу Італії східного узбережжя Адріатичного моря і ще ряду територій), даного напередодні вступу Італії у війну. Вона отримала лише Південний Тіроль і Трієст. Італія стала "переможеною серед переможців".Прагнення реваншу та почуття приниження національної гідності стали важливими чинниками для розвитку політичного життя в країні. Учасники робітничого руху висували гасла встановлення диктатури пролетаріату у формі радянської влади, натомість підприємницькі кола Італії, зрозумівши неспроможність уряду захистити їхні інтереси, пов’язували свої надії з фашистським рухом.


1.     Прихід до влади Беніто Муссоліні
Описание: Результат пошуку зображень за запитом "знак оклику"Розповідь викладача постійно супроводжується презентацією
  Прийшовши до влади, фашисти змушені були певний час зберігати демократичні інститути. Уряд був коаліційним. Деякі важливі міністерські портфелі Муссоліні віддав буржуазним партіям. Але згодом він уже не збирався ділити владу ні з ким. У країні було створено культ особи Муссоліні. Поступово обмежуючи повноваження короля, Муссоліні, який присвоїв собі титул дуче (вождя), правив Італією майже одноосібно. Всі політичні партії були заборонені, державну поліцію замінено фашистською міліцією, на таємну поліцію покладено організацію тотального шпигунства, провокацій і терору. Фашисти цілком монополізували владу.
         Муссоліні, підтримуваний великими промисловцями, заручившись "нейтралітетом" Ватикану, співчуттям короля Віктора-Еммануїла ІІІ, висунув вимогу передати фашистам владу. Прихильників збереження старих порядків, які не гарантували порядку й законності, виявилось обмаль, і король доручив Муссоліні сформувати уряд. 30 жовтня 1922 р. Муссоліні на чолі загонів чорносорочечників вступив до Рима та очолив уряд ("похід на Рим"). Так в Італії було відкрито шлях до ліквідації ліберальної демократії та встановлення фашистської диктатури.
Вправа «Навчаючи - вчусь»
Визначені учні презентують підготовлену інформацію про лідера Італії Б.Муссоліні.
Викладачу доцільно попередньо переглянути підготовлену інформацію перед уроком. 
Виступ учнів супроводжується відеороликом «Муссоліні », інтернет – посилання   https://www.youtube.com/watch?v=bOHs2dagqq4
Запитання до відеоролика
1.Якою, на вашу думку, людиною був Б.Муссоліні?
2. З якими політичними лідерами Муссоліні підтримував тісні зв’язки?
3. Як до дуче Муссоліні ставилося населення Італії?

3.     Фашинізація Італії та створення корпоративної системи
 Пояснення викладача. У 1922-1924 pp. фашисти не наважувались на рішучі дії щодо ліквідації демократичного устрою. Поштовхом до фашизації країни стала "справа Маттеоті". Джакомо Маттеоті 1 червня 1924 р. у парламенті виступив з промовою, в якій звинуватив фашистів у фальсифікації виборів і зажадав анулювати мандати депутатів-фашистів. Через 10 днів він був викрадений і убитий фашистами. Але король не усунув Муссоліні від влади, як цього вимагала більшість населення.                                                                                         У січні 1925 р. Муссоліні, виступаючи у парламенті, висунув гасло: "Вся влада фашистам!" і провів через парламент низку законів, які обмежували демократичні права. Уряд став відповідальним лише перед королем і мав право видавати закони. Місцеві органи влади замінялись префектами, яких призначав дуче. Заборонялись всі профспілки і партії, крім фашистських. Створювались трибунал і таємна поліція. Вводилася смертна кара. Почались масові арешти (в один день було заарештовано 12 тис. комуністів).
У 1929 р. Муссоліні уклав договір з папою римським, згідно з яким утворювалась держава Ватикан, католицька церква отримувала ряд привілеїв.
Для управління економікою створювалась корпоративна система. У 1934 р. існувало 22 корпорації у всіх галузях господарства. Кожна корпорація об'єднувала представників промисловців, фашистських профспілок і функціонерів фашистської партії. Уряд був замінений Великою фашистською радою, а парламент -палатою корпорацій.
Культ особи.
Для виховання молоді у фашистському дусі створювались масові молодіжні організації. Прищеплювався культ сили і волі. Насаджувався культ особи Муссоліні. Одночасно дуче був головою уряду, великої фашистської ради, міністром внутрішніх і іноземних справ, військовим і військово - морським міністром, почесним академіком філармонії і т. д. і т. п.
Вправа «Навчаючи - вчусь»
Визначеними учнями була здійснена пошуково – дослідницька робота про Латеранські угоди. Свої дослідження вони презентують іншим учням.
Ідеологічний контроль…
Серія ритуалів , що об’єднувалась поняттям « фашистський стиль ». «Весь комплекс наших звичок повинен змінитись, наші манери вживати їжу, одягатись, працювати чи спати…»- говорив дуче .  Серед чоловіків відмінено потиск рук, жінкам заборонено носити брюки, для пішоходів встановлювався лівосторонній рух.  Для виховання молоді в дусі відданості фашизму й особисто дуче на вимогу Б. Муссоліні було переписано шкільну програму з історії. Відтепер велика увага приділялася Давньому Риму - «найвеличнішій імперії світу», замовчувався період середньовіччя, коли Італія не могла похвалитися могутністю, заслуга об'єднання країни в XIX ст. приписувалася винятково Дж. Гарібальді і Дж. Мадзіні, які проголошувалися «найпершими фашистами». XX ст. проголошувалося «добою фашизму й Муссоліні».
Національна ідея
В 30-х рр.. з’явився іще один масовий рух - фашистські весілля, на кожному з яких Дуче вважався посаженним батьком. Стимулювання приросту населення він вважав державною справою.
 «Більше населення - більше солдат-більше могутності..»
Режим доклав чимало зусиль для розвитку спорту в країні; за часи тоталітаризму в Італії було споруджено стадіонів та палаців спорту більше, ніж за всю її попередню історію. Улюбленим видом спорту Б. Муссоліні був бокс, який він проголосив «винятково фашистським засобом самовираження». При цьому піклування дуче про фізичний гарт нації мало цілком просте пояснення - він потребував готових до «великих битв» солдатів.
Корпорації. Робота із історичними термінами та поняттями
В 1930 р. фашисти законодавчо закріпили функції національної Ради корпорацій.  Ії основний документ - «Хартія праці». Всього було створено 22 корпорації за напрямками - зерно, ліс, металургія, будівництво, туризм  та інші. В керівництві в  рівних кількостях були присутні представники власників, профспілок, кооперативів, фашистської партії. Главою всіх корпорацій вважався сам Муссоліні, тому критика корпорацій розглядалась як його особисто, а значить всієї корпоративної, а отже фашистської держави.
V. Закріплення набутих знань, умінь, навичок
Відбувається у формі  інтерактивної вправи «Закінчи речення»
Фашизму в Італії притаманні такі риси….
«Батьком» фашизму в Європі вважають…..
Вперше фашистську диктатуру  в Європі було встановлено в ……
Ватикан отримав суверенітет після підписання………………..
«Хартія праці». – це основний документ…….
VI. Підсумок уроку
Викладач оцінює роботу учнів на уроці та акцентує їх  увагу  на основних аспектах вивченого матеріалу.
VIІ. Домашнє завдання
Опрацювати §16, вивчити дати, нові поняття
Виконати завдання 1, 2  на стор.168